Erfpacht

Erfpacht

In ruil daarvoor betaalt de huurder een jaarlijkse vergoeding aan de grondeigenaar. In dit artikel gaan we dieper in op de wereld van erfpacht, waaronder de verschillende soorten erfpacht, de voordelen en nadelen, en hoe je er als vastgoedbezitter het beste mee om kunt gaan.

Wat is erfpacht?

Als je een huis koopt, staat dit meestal op 'eigen grond'. Maar soms blijft de grond met daarop de woning eigendom van de eigenaar. Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar. Die vergoeding noemen we een canon. Als een verkoper een erfpachtrecht woonruimte wil verkopen, moeten zij duidelijk aangeven dat het om erfpacht gaat. Afspraken over de erfpacht, het erfpachtcanon en de looptijd worden bij de notaris vastgelegd in een ‘akte van vestiging’.

Wat zijn de voordelen van erfpacht?

Als je een huis koopt dat op erfpacht staat, ben je de nieuwe erfpachter. Je hebt het recht om het land te gebruiken voor de bepaalde periode, maar je moet ook jaarlijks een vergoeding betalen aan de eigenaar. Erfpacht kan een voordeel zijn als je een huis koopt op een gewilde locatie, omdat je de vergoeding die je moet betalen kunt beschouwen als een soort huur.

Wat zijn de nadelen van erfpacht?

Het grote nadeel van erfpacht, is dat je kostenplaatje voor de toekomst vaak onzeker is. De erfpachtcanon staat meestal vast voor een bepaalde periode, vaak 49 of 99 jaar, maar het kan ook korter zijn. Voor die periode weet je dus wat je elke maand of elk jaar moet betalen aan huur voor de grond. Daarna is het onzeker.

Erfpachtvoorwaarden

Wanneer sprake is van erfpacht gelden er een aantal regels, die door de erfverpachter zijn opgesteld. Dit zijn de erfpachtvoorwaarden. De erfpachtvoorwaarden zijn vastgelegd in de akte van uitgifte. In de erfpachtvoorwaarden staat bijvoorbeeld:

  • Wie de erfverpachter is
  • De duur van de erfpacht
  • De opzeggingsmogelijkheden
  • Of je toestemming nodig hebt om het erfpachtrecht over te dragen
  • Welke lasten en onderhoud voor rekening van de erfpachter komen
  • Of er bijzondere regels zijn waaraan de erfpachter zich moet houden
  • De bestemming van de grond en de woning.

Erpacht en de bank

Ook voor de aankoop van een erfpachtrecht kan je een lening afsluiten bij de bank. Hiermee financier je de koopprijs van het erfpachtrecht. De bank eist dan als onderpand voor de lening een hypotheek op jouw erfpachtrecht.

Wat is het verschil tussen gemeentelijke en particuliere erfpacht?

Er kan sprake zijn van gemeentelijke erfpacht of particuliere erfpacht. Bij gemeentelijke erfpacht is de grond waarop de woning staat eigendom van de gemeente. Bij particuliere erfpacht kan de eigenaar bijvoorbeeld een vastgoedeigenaar, kerk of Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn.

Meer verhalen van Walter Living

De voordelen van een datagedreven aankoopmakelaar
Marije Smelt |

De voordelen van een datagedreven aankoopmakelaar

Bij het kopen van een huis gaat het niet alleen om het vinden van de perfecte woning, maar ook om het navigeren door het complexe aankoopproces. Gelukkig is er Walter, jouw betrouwbare digitale aankoopmakelaar die je helpt bij elke stap die je moet nemen.

Huis kopen & bieden · 3 minuten leestijd
Zelf een hypotheek afsluiten? Goed te doen, maar denk wel hieraan.
Marije Smelt |

Zelf een hypotheek afsluiten? Goed te doen, maar denk wel hieraan.

Vroeger, toen de melkflessen nog van glas waren, ging je met een stapel papier onder de arm naar de hypotheekadviseur. Dit kan nog steeds, maar je kunt soms ook zelf een hypotheek afsluiten. En dat is makkelijker dan je denkt. Mits je goed bent voorbereid.

Huis kopen & bieden · 3 minuten leestijd

Klaar om Walter te proberen?

Maak alle juiste huizenjacht keuzes — Geen BS. Beloofd.
Probeer Walter gratis
Alle verhalen
Volgend verhaal
De voordelen van een datagedreven aankoopmakelaar