Akte van eigendom

Bij het kopen van een woning wordt de eigendomsoverdracht definitief bij de notaris. Bij de notaris wordt namelijk de leveringsakte ondertekend. Deze koopakte wordt ingeschreven bij het kadaster door de notaris waarbij de koper het eigendomsrecht verwerft.

Dit document wordt in de openbare registers ingeschreven als ‘afschrift van de leveringsakte’. Een afschrift van de koopakte stuurt de notaris enkele dagen na het passeren van de akte van levering naar de kopers. Dit afschrift is de akte van eigendom.

Wat is de akte van eigendom?

Een akte van eigendom is een juridisch document dat de wettelijke eigendom van een woning aantoont. Het is een document dat door een notaris wordt opgemaakt. Mocht je dit document zelf kwijtraken, dan kun je bij het Kadaster tegen betaling een nieuwe opvragen.

Wat staat er in een akte van eigendom?

Hieronder staan enkele veelvoorkomende elementen die in een akte van eigendom kunnen staan:

  • De naam en persoonlijke informatie van de eigenaar
  • De locatie en beschrijving van het onroerend goed, waaronder de afmetingen, eventuele bijgebouwen en grondoppervlakte
  • Eventuele beperkingen of belemmeringen voor het gebruik van het pand, zoals beperkingen inzake verkoop, verhuur of veranderingen aan het pand
  • Eventuele verplichtingen die aan het pand zijn verbonden, zoals het betalen van gemeentelijke belastingen of het onderhouden van de gemeenschappelijke delen van een gebouw
  • Eventuele andere rechten of beperkingen die van toepassing zijn op het pand, zoals het recht om te parkeren of het verbod op het houden van bepaalde soorten dieren.

Het is belangrijk om te weten dat een akte van eigendom geen bewijs is van de fysieke aanwezigheid of de staat van het pand. Het document beschrijft alleen de rechten en verplichtingen van de eigenaar en is bedoeld om eventuele conflicten op te lossen die zich kunnen voordoen over de eigendom van het pand.

Wat is het doel van een akte van eigendom?

Het doel van een akte van eigendom is om de eigendom van een bepaald bezit te bevestigen en te kunnen bewijzen. Het document is bedoeld om de rechten van eigendom van een bepaald bezit te beschermen en om de betrokken partijen te beschermen tegen toekomstige geschillen. Mocht je een woning gaan verkopen dan dien je ook de akte van eigendom aan de betrokken partijen te laten zien als bewijs dat jij wel degelijk de woning bezit en dus daadwerkelijk ook gerechtigd bent om de woning te verkopen. In de akte staan ook de namen vermeld van eventuele mede-eigenaren. Ook mede-eigenaren dienen formeel toestemming te geven voor de verkoop van de woning.

De rol van het Kadaster

Het kadaster beheert alle ingeschreven aktes met betrekking tot onroerend goed in haar openbare registers. Dat betekent ook dat het Kadaster een overzicht heeft van alle aktes die ooit zijn opgesteld voor een specifieke woning. Mochten er onduidelijkheden zijn over de totstandkoming van bepaalde condities, zoals kettingbedingen over een recht van overpad dan kan het Kadaster, in opdracht, historisch onderzoek doen naar het ontstaan hiervan.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

The list of items is a comprehensive list of items in and around the house, indicating whether, after the sale, anything will remain in the house, go with the sellers, or can be taken over by you. Continue reading →

The key transfer takes place on the transfer date. This is the date buyers, and sellers include in the preliminary purchase agreement when the property is transferred from sellers to buyers. Continue reading →

In real estate transactions, a deed of delivery, also known as a deed of conveyance or simply a deed, is a crucial legal document that establishes the transfer of ownership from the seller to the buyer. Continue reading →