Koopsom

De koopsom van een huis is wat de koper aan de verkoper betaalt om eigenaar van het huis te worden. Deze betaling verloopt via de notaris.

De notaris zorgt dat de koopsom op de rekening van de verkopende partij terecht komt en je vindt dit bedrag terug op de nota van afrekening.

Na het betalen van de koopsom aan de verkoper ben je nog niet de eigenaar van de woning. Je wordt pas eigenaar nadat de notaris de akte heeft opgemaakt en ingeschreven heeft in het kadaster. In de leveringsakte vermeld de notaris de koopsom. De koopsom staat ook vermeld in de koopakte.

Koopsom Kosten Koper

Als je een woning koopt betaal je daar een overeengekomen bedrag voor met de verkopers. Dan is de koper er echter nog niet qua totale kosten voor het kopen van de woning.

Naast de koopsom zijn er nog andere bijkomende kosten:

  • Overdrachtsbelasting: Dit bedraagt een percentage van de koopsom.
  • Verrekening lasten: Lasten als gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals o.a. onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, maar ook servicekosten.
  • Notariële kosten: Het tarief koopovereenkomst en akte van levering.
  • Kadaster kosten: De inschrijving van het perceel en hypotheekakte en kadastrale inzagen.
  • Waarborgsom: Het bedrag dat de koper bij de notaris stort na het tekenen van de koopakte en vóór de eigendomsoverdracht.
  • Overige kosten: Denk dan aan makelaarskosten, kosten voor een financieel adviseur of kosten voor een bouwkundige keuring.

Overdrachtsbelasting

Woningkopers betalen een bedrag belasting aan de overheid over de aan te kopen woning ter hoogte van een aantal procenten van de koopsom. Voor particulieren die de woning kopen om er zelf in te gaan wonen werkt die belasting anders dan iemand die de woning koopt om bijvoorbeeld te verhuren of om op te knappen en daarna weer verder te verkopen of te verhuren.

Koopsom VRIJ OP NAAM (v.o.n)

Nieuwbouwwoningen zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De term die daarbij hoort is Vrij Op Naam. Maar, vergis je niet… je hebt de overheid al een steuntje in de rug gegeven via de BTW. Heel soms kiest een verkoper ervoor om de notariskosten zelf te betalen, bijvoorbeeld als de woning onderdeel uitmaakt van een groep woningen die het beste via één en dezelfde notaris worden gepasseerd. Bestaande woningen (tweedehands) worden echter vrijwel altijd verkocht met Kosten Koper.

Hypotheek op basis van de koopsom

De koopsom heeft invloed op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. De maximale hypotheek is 100% van de woningwaarde volgens een gevalideerd (erkend door alle banken) taxatierapport. Zo’n taxatierapport moet de koopsom rechtvaardigen aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Referentiepanden vormen dan ook een belangrijk onderdeel van dat taxatierapport.

Soms is de taxatiewaarde lager en dan kun je als koper dus minder geld lenen dan de koopsom. Het verschil tussen het maximaal te lenen bedrag en de koopsom zal de koper dan zelf moeten financieren bovenop de al aanwezige Kosten Koper.

De juiste koopsom

Normaal gesproken kan alleen de koper van een woning met een gevalideerde koopsom volledige financiering krijgen. Daarom is het van belang een goede analyse van de woningmarkt te doen en recent verkochte woningen te analyseren om zelf een accurate woningwaarde te kunnen berekenen. Hiermee kun je een redelijk bod doen wat dan hopelijk de uiteindelijke koopsom wordt. Dat berekenen is een vak apart en hulp daarbij van een goede aankoopmakelaar is gewenst.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

Many people have "surplus value" in their homes. They bought the house several years ago for a certain amount of euros and now find that it has become worth much more over time. Continue reading →

With the National Mortgage Guarantee, you limit the possible financial risks of buying a home. You make a long-term commitment to a bank when you take out a mortgage. Continue reading →

A mortgage is a loan you take to buy a house or property. You pay monthly interest and repayments to the lender. As a result, you gradually build up property ownership, and the mortgage is slowly paid off. Continue reading →