Akte van levering

Een akte van levering is belangrijk bij de aankoop van een huis omdat het legaal vastlegt wie de eigenaar van het huis is. Het bewijst de overdracht van eigendom van verkoper naar koper en is daarmee een belangrijk bewijsstuk bij eventuele toekomstige discussies over de eigendomsrechten.

Bovendien is een akte van levering nodig voor de inschrijving van het huis in het Kadaster en het oprichten van een hypotheek. Zonder een geldige akte van levering kun je geen hypotheek afsluiten en heeft de verkoop van het huis geen juridische basis.

Wat is de akte van levering?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat staat er in de akte van levering?

De akte bevat alle afspraken die in de voorlopig koopovereenkomst zijn opgesteld en ondertekend. Die inhoud moet dus kloppen met de eerder opgestelde koopovereenkomst.

Het bevat oa.:

  • de kadastrale gegevens van het pand
  • de naam, adres en contactgegevens van de koper en de verkoper
  • prijs van de woning
  • voorwaarden van de verkoop
  • details over de betalingen

Door wie wordt de akte van levering opgemaakt?

De akte van levering wordt opgemaakt door de notaris; de overdracht vindt meestal plaats op het notariskantoor. De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn dat de levering goed gaat verlopen. De akte mag pas door de notaris getekend nadat de drie dagen wettelijke bedenktijd zijn verlopen. Nadat de notaris de leveringsakte heeft ingeschreven in het Kadaster ben je als koper pas echt de officiële eigenaar.

Wat zijn de vereisten voor de akte van levering?

Er zijn enkele vereisten voor de akte van levering, waaronder dat de koper en de verkoper de akte moeten ondertekenen en dat de verkoper de eigendom moet overdragen aan de koper. Ook moeten alle betalingen die in de akte zijn vastgelegd, worden uitgevoerd.

Wat zijn de kosten van de akte van levering?

De kosten voor het opstellen van een akte verschillen per notaris; gemiddeld mag je op zo’n 500 euro rekenen. De kosten zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Is een koopakte hetzelfde als een akte van levering?

Nee, een koopakte en een akte van levering zijn twee verschillende documenten. Een koopakte is een contract tussen koper en verkoper waarin de afspraken en voorwaarden over de verkoop van een huis worden vastgelegd. Het beschrijft bijvoorbeeld de prijs, de leveringsdatum en de afspraken over eventuele ontbindende voorwaarden.

Een akte van levering, ook wel leveringsakte genoemd, is een formeel document waarin de overdracht van eigendom van een huis van verkoper naar koper wordt vastgelegd. Het bewijst dat de koper het huis eigendom heeft gekregen en is daarmee een belangrijk bewijsstuk voor de toekomst.

In feite vormen de koopakte en de akte van levering samen het formele bewijs van de verkoop en overdracht van eigendom van een huis. Bij een huisverkoop worden beide documenten opgesteld en ondertekend door de betrokken partijen.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

The list of items is a comprehensive list of items in and around the house, indicating whether, after the sale, anything will remain in the house, go with the sellers, or can be taken over by you. Continue reading →

As a buyer, you have a legal duty to inspect the house properly and find out as much as possible about what is happening in the neighborhood. This is known as the obligation to investigate. Continue reading →

You can set resolutive conditions when you buy a home. For example, you buy if you know for sure that the bank gives a go on a mortgage. Continue reading →