Thursday: Walter's Webinar! Buy your house up to 4x faster Register

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is een grondige inspectie van een gebouw door een bouwkundig expert. Deze bouwkundig expert dient de koper meestal zelf in te schakelen bij het aankoopproces of in sommige gevallen kan een aankoopmakelaar het ook regelen.

Een bouwkundige keuring zal alle potentiële problemen in het gebouw identificeren om de koper te helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing over de transactie.

Hoe gaat een bouwkundige keuring in zijn werk?

Een bouwkundige keuring is een grondige inspectie van het gebouw. De bouwkundige expert inspecteert het gebouw en controleert de constructie, materialen, ontwerp en andere aspecten om eventuele problemen te identificeren. De bouwkundige keuring zal vaak ook een inspectie van de elektrische, sanitaire, ventilatie en warmte installaties omvatten.

Wat valt er onder een bouwkundige keuring?

Bij bouwtechnische keuring wordt er gekeken naar een aantal onderdelen, zoals:

 • Informatie eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten

De bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Er worden dus geen daken opengebroken om de pannen te bekijken. Indien de inspecteur tijdens het onderzoek per ongeluk asbest aantreft, dan zal dit natuurlijk wel vermeld worden in het rapport. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Ook eventuele verborgen gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen etc. zichtbaar worden, vallen buiten beschouwing van deze visuele bouwtechnische keuring.

Is een bouwtechnische keuring verplicht?

Nee, een bouwtechnische keuring is niet verplicht als je een huis koopt. Wel is het een voorwaarde om te voldoen aan je wettelijke onderzoeksplicht. Je kunt een bouwtechnische keuring opnemen als ontbindende voorwaarden bij je bod en je koppelt hier een bedrag aan. Mocht de keuring hoger uitvallen dan dit bedrag, kun je de koop ontbinden.

Wanneer doe je een bouwkundige keuring?

Je kunt de keuring laten doen voor het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst. Tijd is dan wel geboden om snel iemand te vinden die de keuring doet en tevens een rapport oplevert. Een mondelinge meeloopkeuring is dan een erg goed alternatief. Je weet na de keuring meteen waar je aan toe bent en kunt ter plekke je vragen stellen.

Je kunt de keuring ook laten doen na het tekenen van de koopovereenkomst. In dat geval ligt een mondelinge meeloopkeuring nog meer voor de hand, omdat je binnen de wettelijke drie dagen bedenktijd wil weten hoe de bouwkundige staat van de woning is. Soms is er reden om de koop te ontbinden of om te heronderhandelen.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

When buying a house in the Netherlands, the "kosten koper," or buyer's costs, refer to the additional expenses that the buyer is responsible for paying on top of the purchase price. Continue reading →

A mortgage quote is an important document when you are in the process of buying your first home. It is an offer from a mortgage lender to provide you with a mortgage for the amount you need to buy your house. Continue reading →

When requesting a bid review for a property through a Walter agent, there are several essential steps you must follow to ensure a smooth process and acquire your dream home safely and confidently. Continue reading →