Thursday: Walter's Webinar! Buy your house up to 4x faster Register

Hypotheekakte

Een hypotheekakte is een document dat door een notaris wordt opgesteld en getekend. Het is de officiële verklaring van een hypotheekverstrekker (meestal de bank) dat ze een hypotheek hebben verstrekt voor het kopen van een huis.

De akte vermeldt alle details van de hypotheek, zoals hoeveel geld je leent, hoeveel je moet terugbetalen, de rente en de looptijd van de lening. De inhoud van de hypotheekakte wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker. Die hebben een modelcontract. Het contract is meestal aangepast aan de hand van jouw wensen. De notaris krijgt de gegevens van de bank of tussenpersoon en maakt de akte.

Hoe gaat het opstellen van de hypotheekakte in zijn werk?

Om een hypotheekakte te krijgen, heb je een notaris nodig. De notaris neemt voor de overdracht de hypotheekakte met je door. Hierna tekenen jij, de notaris en geldverstrekker de koopovereenkomst. Dit heet het passeren van de hypotheekakte. In de praktijk is er vaak iemand van het notariskantoor aanwezig die tekent namens de geldverstrekker. Na ondertekening schrijft de notaris de hypotheekakte in bij het hypotheekregister van Het Kadaster.

Wat staat er in de hypotheekakte?

In de akte staan jouw persoonlijke gegevens, de gegevens van het huis waarvoor de hypotheek bedoeld is en informatie over de hypotheek, bijvoorbeeld:

  • gegevens van de woning die als onderpand dient
  • naam van de geldverstrekker/bank
  • naam van de notaris
  • rentepercentage;
  • eventuele verplichte verzekeringen
  • hypotheekvorm (bijvoorbeeld annuïteiten- of lineaire hypotheek)
  • hypotheekvoorwaarden
  • het bedrag waarvoor de hypotheek wordt ingeschreven.

Wat kost een hypotheekakte bij de notaris?

Een notaris maakt bij aankoop van een woning vaak twee akten op. Eén is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. Je betaalt meestal voor de hypotheekakte en de leveringsakte samen. Reken in dit geval op €1000 tot €1500. De kosten van een losse hypotheekakte komen uit op enkele honderden euro's. Meestal moet je de koper alle notariskosten betalen die horen bij de overdracht, maar soms betaalt de verkoper (een deel van) deze kosten. Dat is bijna altijd het geval bij nieuwbouwwoningen.

Is een hypotheekakte verplicht?

Ja, het is verplicht om een hypotheekakte te hebben als je een huis in Nederland koopt. De akte is het bewijs dat je een hypotheek hebt verstrekt voor het kopen van het huis. Het document is ook belangrijk voor het beheer van de hypotheek. Zonder hypotheekakte kan er geen hypotheekrecht worden gevestigd en zal de bank je dan ook geen lening verstrekken. Door het hypotheekrecht heeft de bank meer zekerheid dat de lening en de daarover verschuldigde rente worden terugbetaald. De hypotheekakte moet ook worden ingeschreven bij Het Kadaster.

Is hypotheekakte hetzelfde als eigendomsakte?

Nee, het is niet hetzelfde. In de hypotheekakte staan alle gegevens en bepalingen van je hypotheek. In de eigendomsakte gaat het over het eigendom van de woning. Wel worden beide akten opgemaakt door de notaris.

Is een hypotheekakte openbaar?

Iedere hypotheekakte wordt ingeschreven in een register bij Het Kadaster. Dit hypotheekregister is een openbaar register. Iedereen kan via dit register achterhalen hoeveel hypotheek er op een woning of bedrijfspand rust.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

Present an all-cash offer. Always fully insured up to 750K. Only available at Walter. Continue reading →

The deposit is the amount you owe the seller if you dissolve the sale beyond the resolutive conditions and the legal cooling-off period. Continue reading →

The "koopsom" refers to the purchase price of a house in the Netherlands. This amount is the agreed-upon price between the buyer and seller and is a crucial aspect of the home buying process. Continue reading →