Kadaster

Het Kadaster speelt een cruciale rol in de Nederlandse samenleving door het verstrekken van informatie over grond, gebouwen en andere vastgoedobjecten.

Wat is het Kadaster?

Het Kadaster is een overheidsinstelling in Nederland die verantwoordelijk is voor het registreren en beheren van gegevens over eigendom en grond. Je kan er vinden wie de eigenaar van een huis is, waar een huis is gelegen en hoe groot het is. Het Kadaster is ook verantwoordelijk voor de registratie van hypotheken. De gegevens van het Kadaster zijn openbaar en dus beschikbaar voor iedereen.

Kun je in het Kadaster zien wanneer een huis is verkocht?

Ja, het Kadaster registreert alle transacties van huizen die er binnen Nederland plaats vinden. Ook als consument kun je deze informatie opvragen.

Hoe gebruikt Walter informatie uit het Kadaster?

Alle data die wij bij Walter gebruiken is afkomstig van publieke bronnen, waaronder het Kadaster. Dankzij onze samenwerking met het Kadaster ontvangen wij maandelijks alle transacties die in Nederland hebben plaatsgehad. Die data gaan door onze eigen software en worden samengevoegd met alle publiekelijk beschikbare informatie om zo een goed beeld te schetsen van de waardevastheid van een huis en de wijk. Ook berekenen we dingen zoals een opknapbudget, de sterkte van de lokale woningmarkt en zelfs de beste biedingstrategieën. Kortom: een complete marktanalyse. Zo kan Walter een voorspelling geven over de waarde van een woning in een bepaalde onderhoudsstaat en jou aan het winnende bod helpen. We verversen onze data elke dag, zodat je altijd naar de meest actuele cijfers kijkt.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

A building inspection is a detailed property inspection by a construction expert. The buyer commonly hires a building expert and, in some cases, the buying agent. Our Walter Buying Service takes care of this for you. Continue reading →

A variety of tools for calculating a mortgage loan are available online. However, these tools give a rough estimate and offer no guarantees. For proper insight, it is better to consult a bank directly or an agent: your financial adviser. Continue reading →

A building report is an essential document that provides valuable information about the condition of a property. It is a detailed analysis of the structure and identifies any defects, faults, or potential issues that may need attention. Continue reading →