Notariële eigendomsoverdracht

Tijdens de eigendomsoverdracht wisselt de woning officieel van eigenaar. Formeel gebeurt dit na inschrijving in het Kadaster.

Dit is de laatste stap in het koopproces, maar dus ook een hele belangrijke stap. Je tekent voor het eigenaarschap van de woning en het aangaan van de hypotheek, waarna je de sleutels krijgt. De notaris regelt alle juridische zaken rond de overdracht, hij is de enige die bevoegd is om de overdracht te tekenen en officieel te maken. Een eigendomsoverdracht is daarom per definitie notarieël. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt naar de belangen van de koper én die van de verkoper.

Hoe verloopt de overdracht van eigendom?

Als de bedenktijd en de data van eventuele ontbindende voorwaarden verstreken zijn, is de koop definitief. Nu rest nog de dag dat de eigendomsoverdracht van de woning plaatsvindt. Vlak voor de overdracht van een bestaande woning inspecteer je het huis nog een laatste keer. Als uit je laatste inspectieronde blijkt dat alles in orde is, ga je vervolgens met de verkoper naar de notaris.

De overdracht bestaat uit het tekenen van de leveringsakte en de hypotheekakte. Ook worden de bepalingen nog een keer hardop voorgelezen.

Als beide documenten kloppen worden de akten getekend en de koopsom voldaan. Vanaf dit moment is de koper officieel de trotse eigenaar van een nieuwe woning. De verkoper overhandigt meteen de sleutels van het huis. De eigendomsoverdracht is pas echt definitief als een afschrift van de overdrachtsakte door de notaris bij het Kadaster wordt ingeschreven.

Wat is de rol van de notaris bij de eigendomsoverdracht van een woning?

Bij de verkoop van een woning kiest en betaalt de koper meestal de notaris. De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Hij doet onder andere onderzoek naar de koper en de verkoper. Zo gaat hij hun identiteit na, bekijkt of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt.

Hoeveel tijd zit er tussen de koopovereenkomst en eigendomsoverdracht?

Er zit vaak wat tijd tussen de koopovereenkomst en de overdracht. Meestal een week of zes, maar het kan ook zijn dat het langer duurt. Bijvoorbeeld als je samen met de verkoper hebt afgesproken om tijd te nemen voor de verkoop van je eigen huis. Oprekken naar drie maanden is dan zeker niet ongebruikelijk.

Hoe lang duurt de eigendomsoverdracht van een huis bij de notaris?

Voor het passeren van de woning kun je zo’n 30 minuten tot een uur uittrekken. Inclusief koffie.


Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

Erfpacht is a unique system of land ownership in the Netherlands, where homeowners purchase the right to use the land for a specific period of time, typically 30 to 99 years. Continue reading →

A deed of ownership is an important document when buying a house. It establishes the rightful owner of the property and the exact contents of the sold property. Continue reading →

The energy label indicates the energy efficiency of a house. It also details energy-saving options and additional information about the house itself. Continue reading →