Reservefonds

Als je een woning koopt, dan kan het zijn dat de woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE). VvE’s zijn verplicht te sparen voor onderhoud in het reservefonds.

Reservefonds voor toekomstig onderhoud

Als huizenkoper is het fijn als de Vereniging van Eigenaren (VvE) een MJOP heeft. Hierin is het onderhoud voor de komende jaren ingeschat en begroot op kosten. Hiermee kan vastgesteld worden hoeveel gespaard moet worden, in het reservefonds, voor het onderhoud. Dit sparen gebeurt met de maandelijkse verplicht VvE bijdrage door alle VvE leden. Als de VvE geen MJOP heeft, dan schrijft de Rijksoverheid voor dat de VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw moet reserveren en sparen in het reservefonds.

Waar op letten bij een reservefonds als koper?

Met een reservefonds weet je of geraamde kosten vanuit een MJOP dekkend zijn of dat er een begrotingstekort is. Het kan weleens voorkomen dat je als koper overeenstemming hebt over de koopsom maar dat je er daarna pas achterkomt dat het pand veel onderhoud nodig heeft terwijl het reservefonds onvoldoende middelen heeft om het onderhoud te financieren. Er is dan een begrotingstekort wat soms door de VvE-leden aangevuld moet worden met een extra financiële bijdrage aan het reserveringsfonds. Zo kan je onverwacht na de koop van een woning alsnog voor een extra grote kostenpost staan!

Reservefonds is van invloed op je hypotheekaanvraag

Wanneer je een woning binnen een VvE koopt met een hypotheek, dan wilt de geldverstrekker garanties hebben over een goed onderhouden pand. De woning is immers een onderpand voor je hypotheek. Daarom beoordelen hypotheekverstrekkers ook alle VvE documenten, zoals het reservefonds, bij je hypotheekaanvraag. Een goed gevuld fonds is daarom extra belangrijk! Bij een te laag reservefonds kan het zijn dat je een lagere hypotheek kan krijgen of zelfs geen hypotheek.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

In the Netherlands, when buying a house, a preliminary purchase agreement, or "voorlopige koopovereenkomst" in Dutch, is typically signed by the buyer and the seller before the actual sale takes place. Continue reading →

Buying a house is a big thing. Being well-informed before making this decision is important. A viewing is an essential part of the buying process. Continue reading →

An appraisal report is an independent report about the value of a home according to the guidelines of the NWWI. An official appraisal report is made by an appraiser registered at the NWWI. Continue reading →