Splitsingsakte

Een splitsingsakte is een document dat door een notaris wordt opgesteld om een gebouw te splitsen in meerdere appartementsrechten. In deze akte staat welke appartementsrechten er zijn en waar ze zich bevinden. Elke losse woning in het gebouw valt dan onder een appartementsrecht.

Splitsingsakte en de VvE

Er wordt in de akte van splitsing ook een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht en het reglement van de VvE wordt vastgesteld. Wat er precies in de akte van splitsing moet staan, is vastgelegd in de wet (artikel 5:111 BW). Zo moet er een omschrijving van het gebouw in staan, moeten de appartementen worden genoemd en moet het aandeel van elke eigenaar worden bepaald.

Het reglement van de splitsingsakte

Verder staat er in de akte van splitsing een reglement waarin is beschreven welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke juist voor privégebruik zijn. Het reglement is meestal gebaseerd op een van de modelreglementen die zijn opgesteld door vakgroepen van notarissen. In het reglement staan ook de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren beschreven.

Splitsingstekening van de splitsingsakte

Vaak wordt er verwezen naar een splitsingstekening, die een visuele weergave geeft van de onderverdeling van het gebouw in appartementsrechten. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de tekening en de akte van splitsing, moet de rechter bepalen welke van de twee voorgaat.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

If you plan to build or renovate a house, you can finance this with your mortgage. The money will then go into a building deposit that can be used for a maximum of two years. Continue reading →

If you're looking to buy a home, you may have encountered the term ‘non-self-occupancy clause’. You will sometimes find this clause in a purchase agreement when you buy a home. It is often stated online that the home is sold with a non-self-occupancy clause if applicable. Continue reading →

You can choose to outsource matters when buying a house. For example, a buying agent can help you search for a house, accompany you to viewings and even accompany you to the key transfer at the notary. Continue reading →