Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag wat je de verkoper verschuldigd bent als je de koop ontbindt buiten de ontbindende voorwaarden en de wettelijke bedenktijd.

Deze moet je voor een bepaalde datum betalen aan de notaris en wordt verrekend met de uiteindelijke koopsom.

Dit wordt voldaan met een aanbetaling of bankgarantie. Als je het geld hebt liggen, kan je beter een aanbetaling doen. De bank rekent namelijk rente over een bankgarantie.

Wat is een waarborgsom?

De verkoper van een woning wil natuurlijk zeker weten dat jij als koper het huis kan betalen en het daadwerkelijk gaat kopen. Daarom moet er een waarborgsom gestort worden voordat je langs de notaris gaat en het huis passeert. Als de koop dan plotseling niet doorgaat, heeft de verkoper wel recht op de waarborgsom.

Verschil tussen een waarborgsom en een bankgarantie

Zo’n aanbetaling kan op twee manieren gebeuren. Via een bankgarantie staat een externe partij (vaak een bank) garant voor deze aanbetaling, bij een waarborgsom doe je vanuit je eigen bankrekening een aanbetaling bij de notaris.

Bieden onder voorbehoud van financiering

Als je biedt onder voorbehoud van financiering kan je kosteloos van de koop afzien als je de hypotheek niet op tijd rond krijgt. Je moet meestal twee afwijzingen van hypotheekverstrekkers kunnen laten zien voor de deadline.

Bieden zonder voorbehoud geeft de verkoper meer zekerheid. Jij loopt alleen het risico dat je de waarborgsom kwijt bent op het moment dat je toch het huis niet kan betalen. Door deels onder voorbehoud te bieden verlaag je het bedrag dat gefinancierd moet worden. Dit kan de verkoper een gevoel van zekerheid geven.

Wat kost een waarborgsom?

Deze ‘aanbetaling’ is vaak 10% van de koopprijs. De meeste mensen hebben dit niet zomaar op zak. Dan biedt een bankgarantie uitkomst. Een derde partij belooft de waarborgsom voor te schieten wanneer de koop niet doorgaat. Wanneer de koop wél doorgaat, eindigt de overeenkomst.

Een bankgarantie is normaal 1% van de waarborgsom. De bank betaalt dit bedrag, want deze staat garant. Jij hebt hierna een schuld bij de bank die wordt meegenomen in je hypotheek. In geval van ontbindende voorwaarden, vervalt de waarborgsom. Een bankgarantie moet binnen twee weken na ondertekening van het voorlopig koopcontract op de rekening van de notaris staan.

Dus stel je koopt een woning van € 550.000 k.k met een waarborgsom van 10%, dan is de waarborgsom € 55.000. Deze waarborgsom maak je zelf over naar de bankrekening van de notaris via hun ‘derdenrekening’. Daar staat het geld veilig geparkeerd tot wanneer de woning definitief wordt overgedragen van verkoper naar koper.

Wanneer betaal je de waarborgsom?

Wanneer je de waarborgsom (of de bankgarantie) betaald moet hebben, vind je terug in de koopovereenkomst. Meestal moet je binnen twee weken na het tekenen van de koopovereenkomst de waarborgsom voor het huis overmaken. Heb je de waarborgsom niet op tijd gestort? Dan kan de verkoper je schriftelijk in gebreke stellen. Je krijgt dan nog een laatste kans om de waarborgsom te voldoen.

Is een waarborgsom verplicht?

Nee, een waarborgsom is wettelijk niet verplicht. In de praktijk zal het wel altijd worden meegenomen in de koopovereenkomst. De waarborgsom mag wettelijk niet hoger zijn dan tien procent van de koopsom.

Is een waarborgsom nodig in de biedingsbrief?

In je biedingsbrief hoef je veelal nog niet de kiezen of een waarborgsom of een aanbetaling doet. Het volstaat meestal om te zeggen ‘waarborgsom/bankgarantie 10% na 5 weken na tekenen voorlopige koopovereenkomst’. Wil je een extra competitief bod doen? Dan kan je overwegen om wel eenduidig voor een waarborgsom in je biedingsbrief te gaan en als je al wat meer financiële zekerheid hebt kan je er ook voor kiezen om de waarborgsom al na 2 weken na tekenen voorlopige koopovereenkomst over te maken naar de rekening van de notaris.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

In real estate transactions, a deed of delivery, also known as a deed of conveyance or simply a deed, is a crucial legal document that establishes the transfer of ownership from the seller to the buyer. Continue reading →

The key transfer takes place on the transfer date. This is the date buyers, and sellers include in the preliminary purchase agreement when the property is transferred from sellers to buyers. Continue reading →

In the Netherlands, there are generally two common methods of making offers when purchasing a house: Continue reading →