Financieel adviseur

Voor het berekenen van een hypothecaire lening zijn er online verschillende tools beschikbaar. Deze tools geven een grove inschatting en bieden geen garanties. Voor een adequaat inzicht kun je beter direct een bank raadplegen of een tussenpersoon: je financieel adviseur.

Voordelen van een financieel adviseur

Een financieel adviseur stelt een uitgebreidere analyse op van je leencapaciteit. Daarmee gaat de adviseur vervolgens winkelen bij niet één maar bij meerdere financieringsinstellingen voor de beste voorwaarden in relatie tot de persoonlijke omstandigheden van de koper. Uiteindelijk beslis je zelf met welke partij je in zee gaat en daar vraagt je adviseur dan een offerte aan.

De bank neemt het werk van de adviseur dan over en gaat nogmaals controleren of je je kwalificeert voor een hypothecaire lening. Als dat zo is, krijg je een rente-aanbod. Als je daarmee akkoord gaat worden de afspraken vastgesteld en bekrachtigd. Nadien worden nogmaals extra controles uitgevoerd door de bank waarna je een bindend hypotheekaanbod mag verwachten. Het hele traject duurt zo’n 5-8 weken. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium een financieel adviseur te betrekken bij je koopproces.

Financiële analyse

De financieel adviseur adviseert je in type hypotheken die af te nemen zijn en de duur van de looptijden. Belangrijk onderwerp van discussie is ook of de rente vastgezet wordt en zo ja voor hoelang. Vervolgens kan de adviseur al een goed kostenplaatje geven wat de maandelijkse lasten betreft, compleet met een mooi aflosschema. De adviseur kan verschillende scenario’s inzichtelijk maken als je bijvoorbeeld kiest voor een andere looptijd.

Persoonlijke situatie

Waar een financieel adviseur je ook bij helpt is overzicht scheppen in de vele documenten die aangeleverd moeten worden om een hypotheek te kunnen aanvragen. Daarin zitten vele conditionele aspecten die afhangen van de persoonlijke situatie van de aanvrager. Loondienst of geen loondienst, zzp-er of eigen bedrijf met personeel? Creditcard of geen creditcard? Uitstaande schulden zijn geregistreerd en worden door de bank opgevraagd, zelfs de lening van een telefoonabonnement of je studieschuld. Alle aspecten beïnvloeden je leencapaciteit.

Financiële slimmigheden

Als je een bod doet op een woning kun je je winkansen vergroten door je voorbehoud van financiering te beperken in tijd of zelfs helemaal achterwege te laten. De verkopers hoeven dan niet te wachten en weten meteen dat jouw lening geen struikelblok zal worden. Dat is goed voor de gunfactor. Heb je wel een voorbehoud voor de financiering nodig, zoals de meeste mensen, dan weet je zelf pas na 5-8 weken definitief of de lening doorgaat en niet alle verkopers willen daar graag op wachten.

Je wilt dus zekerheid bieden aan de verkopers, om de koopkans te vergroten, maar vaak kun je die zekerheid niet bieden en moet je de beslissing van de bank samen met de verkopers afwachten.

Oplossingen kun je bespreken met je financieel adviseur of je aankoopmakelaar. Zo kun je bijvoorbeeld vermelden dat je niet het gehele aankoopbedrag van de woning hoeft te financieren met een hypotheek. De verkoper krijgt dan wat meer vertrouwen. Het leenbedrag is dan immers lager, wat het aannemelijker maakt dat je de financiering rond krijgt.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

A mortgage quote is an important document when you are in the process of buying your first home. It is an offer from a mortgage lender to provide you with a mortgage for the amount you need to buy your house. Continue reading →

Buying a house is a big thing. Being well-informed before making this decision is important. A viewing is an essential part of the buying process. Continue reading →

You can choose to outsource matters when buying a house. For example, a buying agent can help you search for a house, accompany you to viewings and even accompany you to the key transfer at the notary. Continue reading →