Meeloopkeuring

Een meeloopkeuring is een inspectie van een huis die wordt uitgevoerd voordat het wordt gekocht. Tijdens een meeloopkeuring wordt het huis grondig geïnspecteerd door een professionele inspecteur en worden eventuele problemen of gebreken opgemerkt.

Dit is belangrijk omdat het je in staat stelt om te bepalen of er problemen zijn met het huis voordat je het koopt en of eventuele onderhandelingen moet aangaan met de verkoper.

Jij als koper loopt mee tijdens deze meeloopkeuring en je ter plekke vragen kunt stellen. Het is dus heel informatief en ook voldoe je aan je wettelijke onderzoeksplicht. Je gaat samen met de bouwkundige op zoek naar gebreken en aandachtspunten. Anders dan bij een bouwkundige keuring met een rapportage krijg je hier alle bevindingen mondeling door en wordt er geen rapportage opgesteld. Een meeloopkeuring is daaom ook lager geprijsd dan een volledige bouwkundige keuring met rapport. Nog even de verschillen op een rij:

Wat is het verschil tussen een meeloopkeuring en een bouwtechnische keuring?

Er is een belangrijk verschil tussen een meeloopkeuring en een bouwtechnische keuring. Een meeloopkeuring is een inspectie van een huis die wordt uitgevoerd voordat het wordt gekocht en is bedoeld om eventuele problemen of gebreken te identificeren die van invloed kunnen zijn op de waarde en de kwaliteit van het huis.

Een bouwtechnische keuring is daarentegen een inspectie van het huis die specifiek is gericht op de bouwkundige staat van het huis. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de sterkte van de fundering, de stabiliteit van het dak en de staat van de muren en vloeren. Het doel van deze keuring is om de bouwkundige staat van het huis vast te stellen en eventuele bouwkundige problemen op te sporen.

Kortom, terwijl een meeloopkeuring gericht is op de algemene staat van het huis, is een bouwtechnische keuring specifiek gericht op de bouwkundige staat van het huis.

Meeloopkeuring voor het tekenen van de koopovereenkomst

Doordat er geen rapport opgesteld hoeft te worden heb je de hoofdconclusies met betrekking tot de bouwkundige staat al snel helder.  Dat geeft wat tijdswinst in je biedingsproces.

De uitkomsten van een bouwkundige keuring met rapport wordt normaliter opgenomen als een ontbindende clausule in de voorlopige koopovereenkomst. Mits de directe kosten niet hoger zijn dan bijvoorbeeld €5.000 kan de koop doorgaan. Als de directe kosten hoger uitvallen heeft de koper de kaarten in de hand. Hij of zij kan afzien van aankoop of heronderhandelen.

Bij een meeloopkeuring heb je net zo goed de mogelijkheid om te heronderhandelen, maar het moet dan liefst wel over gebreken gaan die de verkoper ook niet kende (en waarmee hij dus geen rekening had gehouden) bij zijn akkoord op de eindprijs.

Wat te doen na een meeloopkeuring?

Aan het eind van de keuring krijg je een mondeling verslag. Soms komt dit nog in een beknopte vorm over de mail. Dit vormt dan een mooi onderhoudslijstje voor de komende jaren. Er zijn namelijk altijd wel wat zaken te vinden die beter kunnen. In het slechte geval komen er zaken aan bod die ingrijpend en ernstig zijn. Doordat je nog binnen de drie dagen bedenktijd zit na ondertekening van de koopakte ben je vrij om af te zien van aankoop of om de onderhandelingen open te breken. De verkopers zijn op hun beurt weer vrij hier mee om te gaan. Ze kunnen meegaan in het verhaal of de weg vrijmaken voor andere kopers.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

Buying a house in the Netherlands is an exciting and complex process that involves many different factors. One of the most important decisions you'll need to make is how much of your own money you're willing to invest in the purchase. Continue reading →

The energy label indicates the energy efficiency of a house. It also details energy-saving options and additional information about the house itself. Continue reading →

An appraisal report is an independent report about the value of a home according to the guidelines of the NWWI. An official appraisal report is made by an appraiser registered at the NWWI. Continue reading →