NWWI

Het NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Iedere taxateur in Nederland, aangesloten bij de eigen branche organisatie NRTV, zal het gemaakte taxatierapport laten controleren door het NWWI.

Het NWWI bekijkt dan of bepaalde criteria en protocollen zijn gevolgd bij het opstellen van het taxatierapport. Ook moet de taxateur zelf aan strenge eisen voldoen. Daarna wordt het rapport goedgekeurd en is het rapport ‘gevalideerd’ en daarom bruikbaar voor alle banken in Nederland.

NWWI valideert taxatierapporten

Het NWWI heeft alle andere partijen met een soortgelijke functie overgenomen en er is in Nederland nu maar één partij die taxatierapporten mag valideren. Het NWWI werkt daarbij veel samen met het NRTV (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) om de kwaliteit van woningtaxaties te borgen.

Hypotheekverstrekkers vinden de validatie en de werkelijke waarde van de woning belangrijk, want de woning geldt als onderpand voor de hypothecaire lening. Als jij zou besluiten niet meer te voldoen aan je maandelijkse aflossingsplicht, dan kan de bank na vele aanmaningen beslissen de woning te verkopen om daarmee de restschuld te betalen.  

NWWI vooral voor taxateurs

Het NWWI stelt de kaders op waarbinnen taxateurs hun woningtaxaties kunnen maken. Daarom lijken alle gevalideerde taxatierapporten op elkaar.

Wanneer heb je als consument met het NWWI van doen?

Als woningkoper heb je in principe niets te maken met het NWWI. Pas bij geschillen over een taxatiewaarde die opmerkelijk hoog of laag uitkomt is er overleg. Je kunt de NWWI dan vragen om orde op zaken te stellen.

Als consument betaal je ca. €40,- NWWI validatie kosten voor je taxatierapport maar die kosten zijn meestal verdisconteerd in het veel hogere prijskaartje van een gevalideerd taxatierapport.

Goedkope desktoptaxaties als alternatief

Er zijn steeds meer banken die in speciale gevallen het kopen van een woning mogelijk maken zonder zo’n duur taxatierapport. Als een koper namelijk veel eigen geld inbrengt is het risico voor de bank een stuk later en kan de bank bereid zijn om akkoord te gaan met een desktoptaxatie. Dat is een modelmatige woningwaarde gegenereerd door computer algoritmes. De discussie of een taxateur dan wel lijfelijk in de woning moet zijn geweest loopt nog steeds.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

In real estate transactions, a deed of delivery, also known as a deed of conveyance or simply a deed, is a crucial legal document that establishes the transfer of ownership from the seller to the buyer. Continue reading →

An interest-only mortgage is an attractive option for people looking to finance their homes. Find out what an interest-only mortgage is, its pros and cons, and the best options available. Continue reading →

The conveyance date is the date that buyers and sellers include in the preliminary purchase agreement to determine when the property is transferred from sellers to buyers at the notary. Continue reading →