Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Als je een woning koopt, dan kan het zijn dat de woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE). VvE’s zijn verplicht te sparen voor onderhoud in het reservefonds. Als huizenkoper is het daarom fijn als de VvE een MJOP heeft.

Wat is een MJOP?

Hierin is het onderhoud voor de komende jaren ingeschat en begroot op kosten. Hiermee kan vastgesteld worden hoeveel gespaard moet worden, in het reservefonds, voor het onderhoud. Dit sparen gebeurt met de maandelijkse verplicht Vereniging van Eigenaren (VvE )bijdrage door alle VvE leden. Als de VvE geen MJOP heeft, dan schrijft de Rijksoverheid voor dat de VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw moet reserveren en sparen in het reservefonds.

Wat staat in een MJOP?

In een MJOP staat een overzicht van de gebouwen, terreinen en installaties. Per onderdeel vind je een planning wanneer onderhoud nodig is voor de komende jaren, inclusief begroting van de kosten. Het gaat hierbij om onderhoud aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke vertrekken zoals een entree of binnenplaats en bouwdelen zoals het dak, maar soms ook alle kozijnen.

Wat is het nut van een MJOP als koper?

Een MJOP is niet verplicht voor een VvE maar het is wel aan te bevelen. Als koper krijg je met een MJOP bovendien inzicht in de geraamde kosten en weet je of daar ook al een potje geld tegenover staat gereserveerd in het reservefonds.

Onverwachte kosten

Het kan weleens voorkomen dat je als koper overeenstemming hebt over de koopsom maar dat je er daarna pas achterkomt dat het pand veel onderhoud nodig heeft terwijl het reservefonds onvoldoende middelen heeft om het onderhoud te financieren. Er is dan een begrotingstekort wat soms door de VvE-leden aangevuld moet worden met een extra financiële bijdrage aan het reserveringsfonds. Zo kan je onverwacht na de koop van een woning alsnog voor een extra grote kostenpost staan!

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

Erfpacht is a unique system of land ownership in the Netherlands, where homeowners purchase the right to use the land for a specific period of time, typically 30 to 99 years. Continue reading →

A building inspection is a detailed property inspection by a construction expert. The buyer commonly hires a building expert and, in some cases, the buying agent. Our Walter Buying Service takes care of this for you. Continue reading →

The conveyance date is the date that buyers and sellers include in the preliminary purchase agreement to determine when the property is transferred from sellers to buyers at the notary. Continue reading →