De lokale woningmarkt in Reeth.

Als je investeert in een huis in Reeth zit je gewaagd. De gemiddelde woningprijs bleef stabiel het afgelopen jaar met 0% tot een gemiddelde prijs van € 0 per vierkante meter. Hiermee doet Reeth het slechter dan de gemiddelde woningprijs in gemeente Overbetuwe. Hier bleef stabiel de gemiddelde huizenprijs met 6.0% tot € 3,478 per vierkante meter. In verhouding met de rest van Nederland loopt Reeth achter. In heel Nederland stegen de prijzen met 5.0%.

Buying agent in Reeth

Discover Elst's hidden gems with Walter Aankoopservice, your ultimate home-buying partner! Our savvy data analysts crunch the numbers to pinpoint your dream house's true value, ensuring you bid just right. With Walter by your side, navigating Elst's charming neighborhoods becomes a breeze. We'll guide you through every step, making your home-buying journey in this picturesque city a delightful experience. Trust Walter to unlock the doors to your perfect Elst abode!

Housing market Reeth

In Elst, 51 homes were sold last quarter, while 45 were sold this quarter. The average transaction price went from 511,907 euros last quarter to 489,017 euros this quarter. The average transaction price per square meter was 3,630 euros last quarter and 3,463 euros this quarter. The average list price was 502,245 euros last quarter and 490,822 euros this quarter. The average WOZ-value was 335,887 euros in 2022 and 394,040 euros in 2023.

Make all the right homebuying moves — No BS. Pinky promise.

Our buying experts can help buy your new home in Elst on your behalf — so you have the best shot at getting the one you love.